Birgitte-saka: 51-åring ber på nytt om å bli lauslaten