Helse Fonna ber folk besøkje sjukehusa minst mogleg