Raymond Johansen: – Vi kan ikkje stengje ned samfunnet for å vere på den sikre sida