Kinn har den høgste arbeidsløysa i Nordfjord

foto