FHI-overlege: – Å stengje skulane under pandemien var ein tabbe

foto