Ein av desse er meir aktiv i media enn dei andre

foto