– Har vi eit likt og likeverdig SFO-tilbod i alle skulekrinsane?

foto