Røykutvikling i pumpehus - brannvesenet fekk skumlagt og avverga brann