Færre held fjøsa ved like – men investeringane går opp

foto