Ein har lagt vekt på auka samfunnsnytte, men legg ikkje opp til etterbruk av anleggstunnel

foto