Regjeringa vil ikkje endre straumstøtta til bøndene

foto