Vedum vil ikkje moralisere over folks kjøttforbruk