Stad har klart å skape god samanheng mellom dei ulike delprosjekta