Toppe peikar på billegare barnehagar/SFO, høgare barnetrygd og betre fødselspermisjon