Stadig fleire gardsbruk blir overtekne av familie

foto