Folketrygdfondet gjekk i pluss med 12,9 milliardar