Energistreik kan forsinke utbetring ved straumstans