Brundtland sjuk – må avlyse møte med Hillary Clinton