Fire tilfelle av den indiske virusvarianten påvist i Sverige