Fylkeslegen tilrår ikkje etterforsking av Helse Bergen etter drap