Under 200 koronainnlagde for første gong sidan 13. mars