Russland uttrykkjer bekymring over valdsbruken i Myanmar