Fleire med innvandrarbakgrunn skal få hjelp til å fullføre vidaregåande