Rår politikarane til å seie ja til ny båtrute mellom Stad og Ålesund

foto
Cruise Service AS ønskje rå starte båtrute mellom Stadlandet og Ålesund. No tilrår fylkeskommunedirektøren at dei får løyve. Foto: Cruise Service AS