Sju av ti meiner at oppheving av hytteforbodet er forsvarleg