Sanner diskuterte Tangen-tilsetjing med sentralbanksjefen