Britisk sentralbank åtvarar mot verste depresjon på hundreår