‒ Det er flott at dei har tatt eit slikt initiativ