Regjeringa har ingen planar om å auke straumstøtta til jordbruket