Kommunane kan nå søke om ekstra midlar til tryggare skulevegar og nærmiljø

foto