Advokatutgifter til studentar tekne for fusk meir enn fordobla