Noreg, USA og Apple skal investere i berekraftig skogbruk