FAU-leiar ber om at den dårlege utviklinga blir stansa

foto