Smeltande is avdekkjer hemmelegheiter frå den kalde krigen