Stormberg gir 300.000 til WWF etter boikott frå ulvemotstandarar