Industrien fryktar tapte jobbar utan utlendingar på plass