Forsikringsselskap ber folk førebu seg på storflaum