Organisasjon for kontroll av kjemiske våpen straffar Syria