Trafikkskulane meiner Hareide-nei til smitterettleiar er uklokt