Forslaget tilfredsstiller stort sett tilrådde støykrav

foto