Ønskte nedskalert prosjekt - Utvalet sa likevel nei på Ytre Skårhaug

foto