- Det vil koste 923 millionar kroner å ruste opp dagens skular til moderne standard

foto