– Rett skal vere rett

foto
Ber om svar: Gunna Sande (Sp) ber administrasjonen gje eit klart svar på om detaljreguleringsplanen for Seljesanden Hotell oppfyller formålskravet Stad kommune stilte som vilkår for å selje helsesentertomta. – Eg vil enkelt og greitt vite om vedtaket vi er invitert til å gjere er innanfor, seier ho. Foto: Anna Wuttudal