Ikkje auka trusselnivå i Noreg – men regjeringa er på vakt