Over 2.000 antikrigsdemonstrantar arresterte i Russland