Legane må til Høgsterett for å stanse nettstad med legerangering