Helsedirektoratet: Fare for at kapasiteten i helsevesenet blir overskride innan få veker