Ving: Ingen automatikk i at dotterselskapet Ving Norge går konkurs