DNT om påska: – Perfekt høve til å bli kjend i nærområdet