Væpna mann etterlyst etter at tre personar vart drepne i Texas